HACCP

je sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti,

već i na preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti.